Høring – forslag til kurskalender for Frambu 2019

Frambus forslag til kurskalender for neste år er nå lagt ut på høring til alle foreningene de har kontakt med. Frambu jobber hele tiden for å nå flere med sine tjenester, blant annet ved å arrangere flere kurs og ved å tilby alle sine fagkurs overført via video.

 

For 2019 foreslår de:

  • 22 brukerkurs for ulike diagnoser og grupper (en del av disse er alders- eller temabaserte og retter seg mot flere av Frambus diagnoser)
  • 13 fagkurs med diagnosespesifikke eller mer generelle tema (4 av disse arrangeres regionalt)
  • 7 e-læringskurs med diagnosespesifikke eller mer generelle tema
  • 3 leire for barn, ungdom og voksne
  • 3 åpne uker (fleksible kursuker hvor Frambu vil arrangere ett eller flere kurs av ulik varighet, avhengig av etterspørsel og behov)
  • 1 webinar for NAV-ansatte
  • Brukermøte

 

Se hele forslaget til kurskalender for 2019 her.

 

Forslaget er satt opp etter dialog med brukerrepresentanter og innspill mottatt via sosiale medier. Frambu har også hatt en gjennomgang av hvilke diagnoser de får henvendelser om og hvilke grupper som har fått tilbud om kurs de siste årene. De har et mål om å gi flest mulig et tilbud, samt å prioritere nye brukergrupper. De ønsker også å benytte brukerkurs til kompetanseheving gjennom systematisk innhenting av kunnskap og dokumentasjon.

 

Forslaget er et utkast, og det er fortsatt mulig å påvirke.

 

Innspill til kurskatalogen 2019 kan sendes til   innen 27. mai 2018. Så sender Norsk Forening For Rett Syndrom inn et samlet svar på høringen.