Invitasjon og påmelding til årets fagseminar

Hold av helgen 21.-22. oktober!

Styret inviterer til likepersonstreff med faglig påfyll, erfaringsutveksling, festmiddag med markering av 30 – års jubielum og årsmøte.

Sted: Thon Hotel Opera i Oslo

Invitasjon foreldre, pårørende og søsken

Invitasjon fagpersoner, andre medlemmer og ikke medlemmer

Program