Fagseminar og årsmøte i Oslo 19. og 20. oktober.

Norsk forening for Rett Syndrom arrangerer fagseminar, likepersonstreff og årsmøte på Thon hotel Opera i Oslo 19. og 20. oktober 2019.

PÅMELDINGFRIST: 3. OKTOBER.

Det er ikke nødvendig å vente til årets kontigent er betalt med å melde seg på!

 

PROGRAM FAGSEMINAR

INVITASJON FAMILIEMEDLEMMER

INVITASJON FAGPERSONER

 

PÅMELDING HER:

 

 

 

 

Frambus venner

Den frivillige organisasjonen,  Frambus venner, er etablert og klar for innmelding av støttemedlemmer. Frambus venner har egen Facebookside og nettside,www.frambusvenner.no, som oppdateres med bilder, videoer, referater fra styremøter, vedtekter mm. Innmelding skjer via nettsiden. Vi har allerede mottatt bidrag fra givere som ønsker å støtte Frambus arbeid. Støtte gis enten via Facebook siden eller nettsiden.

Spørsmål kan rettes på e-post til 

Innspill til omgjøring av tilskuddsregelverket til forskrift – Tilskudd til funksjonshemmede organisasjoner.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har satt i gang et arbeid med endringer i regelverket for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner fra 2014.De tar sikte på å omgjøre regelverket til forskrift og å få til endringer og forenklinger med bakgrunn i Rambølls evaluering (mai 2018). Denne evalueringen anbefaler vi at dere gjør dere godt kjent med.

De  ønsker sterk brukermedvirkning i arbeidet og starter derfor prosessen med å invitere organisasjonene til å gi innspill til endringer av regelverket. Vi får derfor mulighet til å besvare en spørreundersøkelse basert på tema og problemstillinger fra Rambølls evaluering av tilskuddsordningen. I spørreundersøkelsen tar  de også imot andre innspill og da særskilt innspill til forenkling av tilskuddsordningen.

NFRS ønsker å gi  innspill til endring av regelverket  til forskrift, og frist er innen utgangen av fredag 16. november 2018.

Om noen av våre medlemmer har synspunkter – innspill på  endringen,  må dette sendes til leder for NFRS, Hilde Friis Innen 12. november 2018 til

 

Evalueringsrapporten fra Rambøll AS

Regelverk for funksjonshemmede organisasjoner 2019

Presedensarkiv

Ofte stilte spørsmål