Årsmøter

Årsmøte 2016 ble avholdt på Thon Hotel Opera 30 oktober kl 11.00

Referat årsmøte 2016

Årsmøte 2015 ble avholdt på Thon hotell Opera 18 oktober  kl 11.00.

Referat årsmøte 2015

Årsmøte 2013

Årsmøte var på Thon Hotell Opera søndag 3.november 2013 på møterom: Kvinten kl.11.00