Likepersongrupper/kontakter

Likemannsarbeidet består i at foreldre og søsken til jenter / kvinner med Rett Syndrom får muligheten til å møte andre foreldre og søsken i lignende situasjon – likemenn.

Foreldrene / søsken er organisert i ulike grupper, der en først og fremst har tatt utgangspunkt til bosted. Arbeidet i gruppene drives ulikt, avhengig av bl.a. gruppens størrelse, medlemmenes behov og muligheter.

Hver gruppe har en kontaktperson / leder som en kan henvende seg til for å få mer informasjon om gruppens arbeid. For tiden har foreningen 6 grupper med følgende likemannskontakter

Likepersongrupper/kontakter

Gruppe 1-Østlandet

Anne Britt Myhre, Oslo tlf/mail:91305541/ j-my@online.no (leder)

Hilde Hansen, Oslo tlf/mail: 90654114/hilhanse@broadpark.no

Kjersti Pung, Skiptvet : 92295069/kjersti_pung@hotmail.com

Elin Dahlsveen Larsen : 92486026/elin@kylstad.no

Gruppe 2-Rogaland

Hjørdis Nesse, Sandnes 91115119/jo-ness@online.no (leder)

Reidun B. Riskedal, Sandnes 92041532/gudmund.riskedal@broadpark.no

Gruppe 3-Hordaland, Sogn og Fjordane

Tuva Hillesvik-Amdam, Nestun 95122623 /tuvah@yahoo.no (leder)

Tore Hillesvik-Amdam, Nestun 93677658/to-amdam@online.no

Gruppe 4-Trøndelag

Anita Nygård, Roan: 97085182 skipparvika@hotmail.com

Siv Helen Strøm, Hitra: 47627216/siv.faxvaag@hitra.kommune.no

Gruppe 5-Nordland, Troms og Finnmark

Stine Moen Stokvold, Kvaløya: 97080104/sstokvold@hotmail.com (leder)

Silje Uteng: 97669039/siljeuteng@hotmail.com

Gruppe 6-Sørlandet

Laila Mari Erfjord, Kristiansand: 91828928/merfjord@online.no (leder)

Turid Hauge Knutsen: 91107461/70turid@gmail.com

Styret:

Hilde Friis (leder), Hamar: 95133779/hilde.friis@hihm.no

Sten Richard Larsen, Furnes (kasserer): 92615425/sten.richard@kylstad.no

Therese Steinnes Christensen, Bærum (Redaktør/Webb/Facebook):92663686/theresesteinnes@gmail.com

Bjarne Tellevik,Tønsberg (styremedlem):: 90893072/b.tellevik@live.no

Stein Ivar Hovland, Steinsholt (styremedlem): 95053165/steinhovland@gmail.com

Trine Krüger (Facebook/Web: 96517522/odapernille@hotmail.com