Rett UK Online Conference – Rett Education 2020

Rett UK arrangerer en online konferanse – Rett Education 2020: Communicate, Educate, Advocate, som vil pågå fra søndag 15. november til lørdag 21. november 2020.

Internasjonale foredragsholdere vil presentere tema som er relevante for Rett syndrom. Konferansen er gratis og åpen for alle. Mange av opptakene vil være tilgjengelige i opptil 12 måneder.

Påmelding her

 

Info Rett Education 2020

 

Studie om hvordan pandemien påvirker tjenestetilbudet til familier til barn med funksjonsnedsettelse

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser driver i samarbeid med Universitetet i Oslo en studie hvor det undersøkes  hvordan familier til barn med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse, inkludert Rett syndrom, klarer seg gjennom pandemien og hvordan tjenestetilbudet påvirkes.

Studiepresentasjon

For mere informasjon, ta kontakt med:

Krister W Fjermestad

Professor/Psykologspesialist

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser/

Universitetet i Oslo

Tlf 94201947

Til alle medlemmer i Norsk forening for Rett syndrom

Norsk forening for Rett Syndrom avholder digitalt årsmøte søndag den 25. oktober kl. 11.00

De som ønsker å delta melder seg på  veå sende en e- posttil  eller besvare denne e-posten. Vi trenger navn og e-post til alle deltagerne.

Påmeldingsfrist 10. oktober 2020.

Les mer

Rett Syndrome Communication Guidelines Handbook

En digital kommunikasjonshåndbok er resultatet av et prosjekt Rett Expertise Centre Netherlands har gjennomført. Håndboken baserer seg på erfaringer fra folk rundt i hele verden. Den inneholder retningslinjer  som er beregnet på foreldre og fagpersoner rundt dem med Rett syndrom. Du kan lese om prosjektet og laste ned håndboken her:

Rett Syndrome Communication Guidelines release, 18 may 2020