Medlemsavisen

To ganger i løpet av året utgir foreningen sin egen medlemsavis. Avisen sendes til alle medlemmer og støttemedlemmer (eks. habiliteringstjenesten, skoler ol.)

Styret er ansvarlig for medlemsavisen. Tuva Hillesvik-Amdam er redaktør.

Stoff til avisen kan sendes til:

 

Kun allmenne aktuelle saker vil bli gjengitt på internett for ikke å offentliggjøre private forhold, som ikke er samtykket.

Avisen inneholder bl.a. foreningsnytt, fagstoff/artikler fra inn- og utland (oversatt) og annen informasjon knyttet til arbeidet med og for jenter og kvinner med Rett Syndrom. Stoff og forslag kan sendes til vår redaktør.