Medlemsavisen

To ganger i løpet av året utgir foreningen sin egen medlemsavis. Avisen sendes til alle medlemmer og støttemedlemmer (eks. habiliteringstjenesten, skoler ol.)

Styret er ansvarlig for medlemsavisen. Therese Steinnes Christensen er redaktør.

Stoff til avisen kan sendes til:

 

Kun almenne aktuelle saker vil bli gjengitt på internett for ikke å offentliggjøre private forhold, som ikke er samtykket.

Avisen inneholder bl.a. foreningsnytt, fagstoff/artikler fra inn- og utland (oversatt) og annen informasjon knyttet til arbeidet med og for jenter og kvinner med Rett Syndrom. Stoff og forslag kan sendes til vår redaktør.