Likepersongrupper/kontakter

Likemannsarbeidet består i at foreldre og søsken til jenter / kvinner med Rett Syndrom får muligheten til å møte andre foreldre og søsken i lignende situasjon – likemenn.

Foreldrene / søsken er organisert i ulike grupper, der en først og fremst har tatt utgangspunkt til bosted. Arbeidet i gruppene drives ulikt, avhengig av bl.a. gruppens størrelse, medlemmenes behov og muligheter.

Hver gruppe har en kontaktperson / leder som en kan henvende seg til for å få mer informasjon om gruppens arbeid. For tiden har foreningen 6 grupper med følgende likemannskontakter

Likepersongrupper/kontakter

Gruppe 1-Østlandet

Elin Dahlsveen Larsen : 92486026/ (leder)

Anne Britt Myhre, Oslo tlf/mail:91305541/  

Mona Odde, Tynset tlf/mail: 92466245/

Gruppe 2-Rogaland

Hjørdis Nesse, Sandnes 91115119/ (leder)

Reidun B. Riskedal, Sandnes 92041532/

Marianne Messmer, Sandnes 91613908/

Gruppe 3-Hordaland, Sogn og Fjordane

Malin Kristine Bø Petersen, Valestrandsfossen 47627222 /  (leder)

Tore Hillesvik-Amdam, Nesttun 93677658/

Gruppe 4-Trøndelag

Anita Nygård, Roan: 97085182/ 

Siv Helen Strøm, Hitra: 47627216/

Gruppe 5-Nordland, Troms og Finnmark

Stine Moen Stokvold, Kvaløya: 97080104/ (leder)

Silje Uteng: 97669039/

Gruppe 6-Sørlandet

Laila Mari Erfjord, Kristiansand: 91828928/ (leder)

Hilde Pederseb 90986460/

Styret:

Hilde Friis , Hamar: 95133779/

Sten Richard Larsen, Furnes: 92615425/

Silje Uteng, Senja: 97669039/

Trine Krüger: 96517522/

Knut Krogstad: 91747346/

Ellen Kamfjord Andersen:41858519/

Tuva Hillesvik-Amdam: 95122623/