Bli medlem

Boliger og fagpersoner kan også være medlemmer. Et navn og fødseldato må registreres fra bolig.

Informasjon til våre medlemmer

Om man som familie ønsker å delta på fagseminar, likepersonstreff og sommerleir med tilskudd fra foreningen er det viktig at alle familiemedlemmer meldes inn. Det koster 200 kr pr år pr medlem. Medlemmer av foreningen får en medlemsavis to ganger i året. 

  Ønsket antall medlemskap:
  Det er kun medlemmer som kan få tilskudd av foreningen til å delta på fagseminar, sommerleir og likepersonstreff.
  1. Medlem  1. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:  2. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  1. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  2. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  3. Medlem
  Navn:
  Fødselsdato:


  1. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  2. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  3. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  4. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  1. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  2. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  3. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  4. Medlem
  Navn:

  Fødselsdato:


  5. Medlem
  Navn:
  Fødselsdato:


  Annen info: