Støtte til velferdstiltak

Formål

Støtte til Rett piker/kvinner pga funksjonshemning, i forbindelse med ferie og fritidsaktiviteter. Feks utgifter til ledsager, ekstra reiseutgifter og spesiell tilrettelegging. Medlemmer som har problemer med å delta på ferietilbud i regi av NSFR arrangerer vil bli prioritert.

Hvem kan søke

Rttpiker-/kvinner som er fullverdig medlem av foreningen.

Søknadsfrist for årets tildeling

Søknadsfristen er 1. november. Tildeling skjer først etter fristen og medlemmer som ikke har fått velferdsmidler tildligere vil bli prioritert. Størrelsen på årets tildeling kommer til å avhenge av den økonomiske situasjonen i foreningen.

Økonomi

Det kan søkes beløp opp til kr. 3000,-

For å få utbetalt pengene, må man dokumentere:

1) At aktiviteten har funnet sted

2) Utgifter (kvitteringer må vedlegges)

Sendes

Søknaden skal sendes foreningens leder:

Hilde Friis

Alf Prøysensvei 162

2316 Hamar

e-post:

Tlf: 62 52 73 34