Velkommen til Rettsyndrom.no

rettsyndrom_lekeplassRett Syndrom ( RS ) er en sjelden nevrologisk sykdom som inntil nå bare er beskrevet hos jenter. I Norge fikk den første jenta diagnosen RS i 1983 og i dag kjenner man til omlag 130 jenter/ kvinner med Rett syndrom i Norge.

Norsk Forening for Rett Syndrom ble stiftet i 1987 og har bla. følgende mål;

  • Å videreformidle informasjon om sykdommen
  • Å gi informasjon om tilbudet foreningen har til foreldre og pårørende
  • Å skape kontakt mellom berørte familier gjennom vårt likepersonsarbeid