Likepersonarbeidet

Likepersonstreff

Hver likeprsonsgruppe arrangerer treff. Treffene kan være både med og uten jenter med diagnose. Teffene kan være bare en sosial sammenkomst for å dele erfaringer eller det kan ha et faglig innhold. Likepersonskontaktene arrangerer treff for sine grupper.   Likepersonstreff på ...

Skjema til likepersonstreff

Mal konstnadsoverslag likepersonstreff Rapporteringsskjema likepersonsaktivitet Reiseregning aktivitet NFRS  

Støtte til velferdstiltak

Formål Støtte til Rett piker/kvinner pga funksjonshemning, i forbindelse med ferie og fritidsaktiviteter. Feks utgifter til ledsager, ekstra reiseutgifter og spesiell tilrettelegging. Medlemmer som har problemer med å delta på ferietilbud i regi av ...

Likepersongrupper/kontakter

Likemannsarbeidet består i at foreldre og søsken til jenter / kvinner med Rett Syndrom får muligheten til å møte andre foreldre og søsken i lignende situasjon - likemenn. Foreldrene / søsken er organisert i ulike grupper, der en først og fremst har tat...

Frambu

Frambu skal samle, utvikle og spre kunnskap om sjeldne funksjonshemninger, deriblant Rett Syndrom, til brukere, pårørende og fagmiljøer slik at barn, unge og voksne personer med nedsatt funksjonsevne kan leve et liv i tråd med egne forutsetninger, øns...

Nettressurser

Rett Syndrom i Sverige Rettsyndrome.org Rett Syndrom i Danmark