Fagrådet

Til foreningen er det knyttet et fagråd bestående av barnenevrolog og voksennevrolog, psykolog og fysioterapeut.

Lege
Ola Skjeldal
Forskningssjef
Vestre Viken Helseforetak

Psykolog
Stephen von Tetzchner
Psykologisk Institutt
Universitetet i Oslo

Fysioterapeaut
Bente Stranden Hunn
Frambu