Fagrådet

Til foreningen er det knyttet et fagråd bestående av leger, psykologer, fysioterapeut og pedagogisk rådgiver.

Leger:
Mari Wold Henriksen
Nevrologisk avdeling og habiliteringsavdeling
Drammen sykehus

Ola Skjeldal
Forskningssjef
Vestre Viken Helseforetak

Psykologer:
Kristine Stadskleiv
Psykologisk institutt
Universitetet i Oslo

Stephen von Tetzchner
Psykologisk Institutt
Universitetet i Oslo

Fysioterapeaut:
Bente Stranden Hunn
Frambu

Pedagogisk rådgiver:
Marianne Bryn
Frambu