Fagseminar 2012

Fagseminar foregikk 20.oktober 2012 på Thon hotell Opera i Oslo.

NFRS feiret 25års jubileum i 2012 og hadde da festmiddag på lørdagskvelden den 20.oktober.

Årsmøtet  ble avholdt på Thon Opera, søndag 21.oktober 2012.