Invitasjon og påmelding til årets fagseminar

Hold av helgen 21.-22. oktober!

Styret inviterer til likepersonstreff med faglig påfyll, erfaringsutveksling, festmiddag med markering av 30 – års jubielum og årsmøte.

Sted: Thon Hotel Opera i Oslo

Invitasjon foreldre, pårørende og søsken

Invitasjon fagpersoner, andre medlemmer og ikke medlemmer

Program

 

Årets Happening – invitasjon og påmelding til årets sommerleir

Årets happening – sommerleir i Sæby går av stabelen i uke 31. Fra søndag 30 juli til søndag 6 august. Vi har reservert 24 leiligheter og håper mange Rettjenter med deres familier får anledning og lyst til å delta også i år.

Påmeldingsfrist: 30 april 2017

 

Det kreves medlemskap i NFRS for å kunne delta på sommerleir.

Invitasjon Sommerleir 2017

 

Fagseminar i Oslo – vel gjennomført

Årets fagseminar ble avholdt på Thon Hotel Opera i Oslo lørdag 29 oktober. Vi var 70 pårørende, 45 fagpersoner – til sammen 123 deltagere. På festmiddagen deltok 62 stykker og på årsmøtet søndag var det 31 deltagere.

 

  • David Kristian Bergsaker startet med innlegget» Rett Syndrom – medisinsk informasjon og helseutfordringer i hverdagen».
  • Annikken Rød fra Habiliteringssenteret i Tønsberg  holdt «Fokus på lovverket» – Tvang, makt og pasient- og brukerrettighetsloven.
  •  Jörg Kirchhoff, May Hege Jonassen og Sandra Hansen Thorvaldsen fortsatte  med «Fra hjem til hjem» Veien til egen bolig og en ny hverdag. Historien om Oda som har flyttet hjemmefra, sett fra foreldre og boligens perspektiv.
  • Torun Vatne psykolog PHD » Fra søskenprosjektet ved Frambu – senter for sjeldne diagnoser
  • Camilla Voss, Christiane Sørensen og Maien-Torill Myrland, Spesialpedagoger ved Solberg skole/Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) presenterte et » Et praktisk-pedagogisk verktøy»

 

Les mer