Invitasjon og påmelding til fagseminar i Oslo 2023

 

 

 

 

Norsk forening for Rett syndrom inviterer til fagseminar i Oslo 21. oktober 2023.

Sted: Thon hotel Opera

Årsmøte avholdes søndag 22. oktober.

Påmeldingsfrist 3. oktober

Program fagseminar

Invitasjon pårørende

Invitasjon øvrige medlemmer og fagpersoner

 

NB! Foreningen dekker fagseminaret for foreldre/ pårørende og søsken som er medlemmer av foreningen og har betalt medlemskontingent for 2023, men feltet for fakturaadresse er obligatorisk. Det vil ikke bli sendt ut faktura for deltagelse

 

 

Velkommen til fagseminar i Oslo 29. oktober

 

 

 

 

Norsk forening for Rett syndrom inviterer til  fagseminar i Oslo 29. oktober.
Sted: Thon hotel Opera
Årsmøte avholdes søndag 30. oktober.

Påmeldingsfrist: 12. oktober

Program

Invitasjon foreldre, pårørende og søsken

Invitasjon medlemmer og fagpersoner

NB: Det er ingen deltageravgift for fagseminaret, men feltet for fakturaadresse er obligatorisk. Det vil ikke bli sendt noen faktura for deltagelse.

 

 

Nye likepersonskontakter ønskes

Østlands- og hordalandgruppa trenger flere likepersonskontakter. Kan du tenke deg å være med på å arrangere aktiviteter i din region? Ta kontakt med Silje Uteng.  siljeuteng @hotmail.com

Et av foreningens hovedsatsningsområder er likepersonsarbeid.

Det er viktig at personer med Rett syndrom får mulighet til å møte andre med lignende utfordringer og til å oppleve et sosialt fellesskap. Møtene gir rom for utveksling av erfaring og informasjon mellom familier, og kan gi inspirasjon og nyttige tips som bidrar til å gjøre dagene bedre.