Endring av dato i forbindelse med planlagt sommerleir i Sæby 2024

Ny dato for sommerleir er lørdag 6. – lørdag 13. juli 2024.

På grunn av misforståelse i bookingsystemet, har Norsk forening for Rett syndrom, dessverre fått tildelt færre ferieleiligheter i Sæby Søbad enn først bestilt. Styret vil ta stilling til fordeling av leiligheter ut i fra antall familier som melder seg på. Det jobbes med å finne andre ferieleiligheter i Sæby. Ferieleilighetene vi er blitt tildelt, ligger som tidligere varslet , spredt.

Det er også i år søkt tilskudd fra Barne-, ungdoms-  og familiedirektoratet. Den enkelte står ansvarlig for sin egen bestilling av reise, samt kostnad på opphold og reise, da vi ikke vet om vi får tilskudd, eller hvor stort dette eventuelt er. Økonomiske utlegg blir refundert fra foreningen utfra størrelsen på tilskuddet.

Invitasjon blir sendt ut så snart styret har oversikt over eventuelt tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Mvh styret