Frambus venner

Den frivillige organisasjonen,  Frambus venner, er etablert og klar for innmelding av støttemedlemmer. Frambus venner har egen Facebookside og nettside,www.frambusvenner.no, som oppdateres med bilder, videoer, referater fra styremøter, vedtekter mm. Innmelding skjer via nettsiden. Vi har allerede mottatt bidrag fra givere som ønsker å støtte Frambus arbeid. Støtte gis enten via Facebook siden eller nettsiden.

Spørsmål kan rettes på e-post til 

Innspill til omgjøring av tilskuddsregelverket til forskrift – Tilskudd til funksjonshemmede organisasjoner.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har satt i gang et arbeid med endringer i regelverket for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner fra 2014.De tar sikte på å omgjøre regelverket til forskrift og å få til endringer og forenklinger med bakgrunn i Rambølls evaluering (mai 2018). Denne evalueringen anbefaler vi at dere gjør dere godt kjent med.

De  ønsker sterk brukermedvirkning i arbeidet og starter derfor prosessen med å invitere organisasjonene til å gi innspill til endringer av regelverket. Vi får derfor mulighet til å besvare en spørreundersøkelse basert på tema og problemstillinger fra Rambølls evaluering av tilskuddsordningen. I spørreundersøkelsen tar  de også imot andre innspill og da særskilt innspill til forenkling av tilskuddsordningen.

NFRS ønsker å gi  innspill til endring av regelverket  til forskrift, og frist er innen utgangen av fredag 16. november 2018.

Om noen av våre medlemmer har synspunkter – innspill på  endringen,  må dette sendes til leder for NFRS, Hilde Friis Innen 12. november 2018 til

 

Evalueringsrapporten fra Rambøll AS

Regelverk for funksjonshemmede organisasjoner 2019

Presedensarkiv

Ofte stilte spørsmål

Fagseminar og årsmøte i Oslo

Lørdag 27. oktober arrangerer Norsk Forening for Rett Syndrom fagseminar og likepersonstreff på Thon Hotel Opera i Oslo. Pårørende og fagpersoner er hjertelig velkomne til en dag med faglig påfyll, erfaringsutvekslinger og hyggelig samvær.

Årsmøtet avholdes på søndag.

Påmelding innen 10. oktober!

 

 

Invitasjon til familiemedlemmer

Invitasjon fagpersoner

Program

 

 

 

 

Høring – forslag til kurskalender for Frambu 2019

Frambus forslag til kurskalender for neste år er nå lagt ut på høring til alle foreningene de har kontakt med. Frambu jobber hele tiden for å nå flere med sine tjenester, blant annet ved å arrangere flere kurs og ved å tilby alle sine fagkurs overført via video.

 

For 2019 foreslår de:

  • 22 brukerkurs for ulike diagnoser og grupper (en del av disse er alders- eller temabaserte og retter seg mot flere av Frambus diagnoser)
  • 13 fagkurs med diagnosespesifikke eller mer generelle tema (4 av disse arrangeres regionalt)
  • 7 e-læringskurs med diagnosespesifikke eller mer generelle tema
  • 3 leire for barn, ungdom og voksne
  • 3 åpne uker (fleksible kursuker hvor Frambu vil arrangere ett eller flere kurs av ulik varighet, avhengig av etterspørsel og behov)
  • 1 webinar for NAV-ansatte
  • Brukermøte

 

Se hele forslaget til kurskalender for 2019 her.

 

Forslaget er satt opp etter dialog med brukerrepresentanter og innspill mottatt via sosiale medier. Frambu har også hatt en gjennomgang av hvilke diagnoser de får henvendelser om og hvilke grupper som har fått tilbud om kurs de siste årene. De har et mål om å gi flest mulig et tilbud, samt å prioritere nye brukergrupper. De ønsker også å benytte brukerkurs til kompetanseheving gjennom systematisk innhenting av kunnskap og dokumentasjon.

 

Forslaget er et utkast, og det er fortsatt mulig å påvirke.

 

Innspill til kurskatalogen 2019 kan sendes til   innen 27. mai 2018. Så sender Norsk Forening For Rett Syndrom inn et samlet svar på høringen.