Informasjon til medlemmmer av Norsk forening for Rett syndrom

Vi vil i mars sende ut faktura for kontigent 2022, basert på betalende medlemmer i 2021. Hvis du ikke mottar faktura, men ønsker dette, må vi kontaktes for å oppdatere vårt register.