Rett Syndrome Communication Guidelines Handbook

En digital kommunikasjonshåndbok er resultatet av et prosjekt Rett Expertise Centre Netherlands har gjennomført. Håndboken baserer seg på erfaringer fra folk rundt i hele verden. Den inneholder retningslinjer  som er beregnet på foreldre og fagpersoner rundt dem med Rett syndrom. Du kan lese om prosjektet og laste ned håndboken her:

Rett Syndrome Communication Guidelines release, 18 may 2020