Til alle medlemmer i Norsk forening for Rett syndrom

Norsk forening for Rett Syndrom avholder digitalt årsmøte søndag den 25. oktober kl. 11.00

De som ønsker å delta melder seg på  veå sende en e- posttil  eller besvare denne e-posten. Vi trenger navn og e-post til alle deltagerne.

Påmeldingsfrist 10. oktober 2020.

 

Det blir sendt ut en lenke (Zoom) på e-post til deltagerne fredag 23. oktober, med forklaring på hvordan men skal logge seg inn for deltagelse.

Årsmelding for 2019 ligger på foreningens nettside www.rettsyndrom.no

Velkommen til årsmøte

Mvh

Styret i NFRS

 

Saksliste:

Sak nr 1.             Konstituering – møtereglement

Sak nr 2.             Årsmelding fra styret

Sak nr 3.             Revidert resultat  2019 og  regnskap for 2020

Sak nr 4.             Årsmøtesaker  

Sak nr 5.             Valg av styret iht. § 5. Valgkomité på 2 medlemmer

Sak nr 6.             Fastsetting av kontingent

Etter årsmøte blir det mulighet til å drøfte aktuelle saker som medlemmene ønsker  å ta opp med styret.