Studie om hvordan pandemien påvirker tjenestetilbudet til familier til barn med funksjonsnedsettelse

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser driver i samarbeid med Universitetet i Oslo en studie hvor det undersøkes  hvordan familier til barn med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse, inkludert Rett syndrom, klarer seg gjennom pandemien og hvordan tjenestetilbudet påvirkes.

Studiepresentasjon

For mere informasjon, ta kontakt med:

Krister W Fjermestad

Professor/Psykologspesialist

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser/

Universitetet i Oslo

Tlf 94201947