Doktorgradsdisputas Mari Wold Henriksen

Fredag 28. februar 2020 disputerer Mari Wold Henriksen med avhandlingen

 «Rett syndrom –  clinical and genetic aspects »

Prøveforelesning kl. 10.15

Disputas kl. 13.15.

Sted: Grønt auditorium – Rikshospitalet.

Disputasen er åpen for alle som ønsker å delta, og vi håper at mange medlemmer og de med Rett syndrom vil delta på Mari sin disputas.

Mvh

Styret i NFRS