Frambus venner

Den frivillige organisasjonen,  Frambus venner, er etablert og klar for innmelding av støttemedlemmer. Frambus venner har egen Facebookside og nettside,www.frambusvenner.no, som oppdateres med bilder, videoer, referater fra styremøter, vedtekter mm. Innmelding skjer via nettsiden. Vi har allerede mottatt bidrag fra givere som ønsker å støtte Frambus arbeid. Støtte gis enten via Facebook siden eller nettsiden.

Spørsmål kan rettes på e-post til