Innspill til omgjøring av tilskuddsregelverket til forskrift – Tilskudd til funksjonshemmede organisasjoner.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har satt i gang et arbeid med endringer i regelverket for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner fra 2014.De tar sikte på å omgjøre regelverket til forskrift og å få til endringer og forenklinger med bakgrunn i Rambølls evaluering (mai 2018). Denne evalueringen anbefaler vi at dere gjør dere godt kjent med.

De  ønsker sterk brukermedvirkning i arbeidet og starter derfor prosessen med å invitere organisasjonene til å gi innspill til endringer av regelverket. Vi får derfor mulighet til å besvare en spørreundersøkelse basert på tema og problemstillinger fra Rambølls evaluering av tilskuddsordningen. I spørreundersøkelsen tar  de også imot andre innspill og da særskilt innspill til forenkling av tilskuddsordningen.

NFRS ønsker å gi  innspill til endring av regelverket  til forskrift, og frist er innen utgangen av fredag 16. november 2018.

Om noen av våre medlemmer har synspunkter – innspill på  endringen,  må dette sendes til leder for NFRS, Hilde Friis Innen 12. november 2018 til

 

Evalueringsrapporten fra Rambøll AS

Regelverk for funksjonshemmede organisasjoner 2019

Presedensarkiv

Ofte stilte spørsmål