Vil du bidra med et bilde?

Rettsyndrome. org arbeider med å få ferdigstilt en håndbok med kommunikasjonsretningslinjer.

Den skal publiseres i januar, og de ønsker seg bilder av jenter, i hele verden, i en kommunikasjonssituasjon. 

We’re excited to be working with Gill Townend and Theresa Bartolotta to release the first research-based Communication…

Publisert av Rettsyndrome.org Søndag 15. desember 2019