Fagseminar og årsmøte i Oslo

Lørdag 27. oktober arrangerer Norsk Forening for Rett Syndrom fagseminar og likepersonstreff på Thon Hotel Opera i Oslo. Pårørende og fagpersoner er hjertelig velkomne til en dag med faglig påfyll, erfaringsutvekslinger og hyggelig samvær.

Årsmøtet avholdes på søndag.

Påmelding innen 10. oktober!

 

 

Invitasjon til familiemedlemmer

Invitasjon fagpersoner

Program

 

 

 

 

Høring – forslag til kurskalender for Frambu 2019

Frambus forslag til kurskalender for neste år er nå lagt ut på høring til alle foreningene de har kontakt med. Frambu jobber hele tiden for å nå flere med sine tjenester, blant annet ved å arrangere flere kurs og ved å tilby alle sine fagkurs overført via video.

 

For 2019 foreslår de:

  • 22 brukerkurs for ulike diagnoser og grupper (en del av disse er alders- eller temabaserte og retter seg mot flere av Frambus diagnoser)
  • 13 fagkurs med diagnosespesifikke eller mer generelle tema (4 av disse arrangeres regionalt)
  • 7 e-læringskurs med diagnosespesifikke eller mer generelle tema
  • 3 leire for barn, ungdom og voksne
  • 3 åpne uker (fleksible kursuker hvor Frambu vil arrangere ett eller flere kurs av ulik varighet, avhengig av etterspørsel og behov)
  • 1 webinar for NAV-ansatte
  • Brukermøte

 

Se hele forslaget til kurskalender for 2019 her.

 

Forslaget er satt opp etter dialog med brukerrepresentanter og innspill mottatt via sosiale medier. Frambu har også hatt en gjennomgang av hvilke diagnoser de får henvendelser om og hvilke grupper som har fått tilbud om kurs de siste årene. De har et mål om å gi flest mulig et tilbud, samt å prioritere nye brukergrupper. De ønsker også å benytte brukerkurs til kompetanseheving gjennom systematisk innhenting av kunnskap og dokumentasjon.

 

Forslaget er et utkast, og det er fortsatt mulig å påvirke.

 

Innspill til kurskatalogen 2019 kan sendes til   innen 27. mai 2018. Så sender Norsk Forening For Rett Syndrom inn et samlet svar på høringen.

Invitasjon og påmelding til sommerleir i Sæby 2018

Norsk Forening for Rett Syndrom inviterer til sommerleir i Sæby i uke 28.

Påmelding innen 15. april.

Invitasjon til sommerleir i Sæby

 

Casa Heddy i samarbeid med Vitalreiser inviterer til førjulstreff i Oslo og Bergen

Casas Heddy på Lanzarote har i mange år mottatt norske gjester som ønsker å tilbringe noen uker under solens varme på Kanariøyene.  Anlegget er tilpasset funksjonshemmede og gjester som trenger litt ekstra oppmerksomhet under oppholdet, enten det er av helsemessige eller andre grunner.  Vi har egen fysioterapi avdeling som er HELFO godkjent og sykepleiere på vakt hele døgnet.  Anlegget er godt egnet til å ta imot grupper fra lag og foreninger. … Les mer