Velkommen til fagseminar i Oslo 29. oktober

 

 

 

 

Norsk forening for Rett syndrom inviterer til  fagseminar i Oslo 29. oktober.
Sted: Thon hotel Opera
Årsmøte avholdes søndag 30. oktober.

Påmeldingsfrist: 12. oktober

Program

Invitasjon foreldre, pårørende og søsken

Invitasjon medlemmer og fagpersoner

NB: Det er ingen deltageravgift for fagseminaret, men feltet for fakturaadresse er obligatorisk. Det vil ikke bli sendt noen faktura for deltagelse.

 

 

Nye likepersonskontakter ønskes

Østlands- og hordalandgruppa trenger flere likepersonskontakter. Kan du tenke deg å være med på å arrangere aktiviteter i din region? Ta kontakt med Silje Uteng.  siljeuteng @hotmail.com

Et av foreningens hovedsatsningsområder er likepersonsarbeid.

Det er viktig at personer med Rett syndrom får mulighet til å møte andre med lignende utfordringer og til å oppleve et sosialt fellesskap. Møtene gir rom for utveksling av erfaring og informasjon mellom familier, og kan gi inspirasjon og nyttige tips som bidrar til å gjøre dagene bedre.