Fagseminar i Oslo – vel gjennomført

Årets fagseminar ble avholdt på Thon Hotel Opera i Oslo lørdag 29 oktober. Vi var 70 pårørende, 45 fagpersoner – til sammen 123 deltagere. På festmiddagen deltok 62 stykker og på årsmøtet søndag var det 31 deltagere.

 

  • David Kristian Bergsaker startet med innlegget» Rett Syndrom – medisinsk informasjon og helseutfordringer i hverdagen».
  • Annikken Rød fra Habiliteringssenteret i Tønsberg  holdt «Fokus på lovverket» – Tvang, makt og pasient- og brukerrettighetsloven.
  •  Jörg Kirchhoff, May Hege Jonassen og Sandra Hansen Thorvaldsen fortsatte  med «Fra hjem til hjem» Veien til egen bolig og en ny hverdag. Historien om Oda som har flyttet hjemmefra, sett fra foreldre og boligens perspektiv.
  • Torun Vatne psykolog PHD » Fra søskenprosjektet ved Frambu – senter for sjeldne diagnoser
  • Camilla Voss, Christiane Sørensen og Maien-Torill Myrland, Spesialpedagoger ved Solberg skole/Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) presenterte et » Et praktisk-pedagogisk verktøy»

 

 

Medisinsk informasjon om Rett Syndrom

Hverdagsutfordringer -Lov om tvang og makt

Fra hjem til hjem

soskenprosjektet

hverdagsutfordringer

Referat fra årsmøtet 30 oktober 2016